lezing 'Heeft boeddha ons nog ets te vertellen?' door Marian van der Horst

lezing 12 november ‘Heeft Boeddha ons nog iets te zeggen?’

Op 12 november zal Marian van der Horst een lezing geven met de titel: ‘Heeft Boeddha ons nog iets te vertellen?’

In ons huidige leven is veel onrust, geweld en wantrouwen. Er is veel ruis van elektronica, computers en smartphones. Onze wereld wordt uitgebuit en de natuur wordt geweld aangedaan.

Waarschijnlijk was het in de tijd dat de boeddha leefde anders, stiller, eenvoudiger? Zouden we niet allemaal wat meer rust en harmonie willen ervaren?

De huidige boeddha Sakyamuni biedt zijn ervaring en kennis aan d.m.v. van een niet-onderbroken overleveringslijn van zijn eerdere leerlingen en leermeesters en leert ons hoe we in onszelf vrede en rust kunnen bewerken.

In het boeddhisme is symboliek erg belangrijk, er is een rijke traditie. In de lezing wil ik dit graag wat uitdiepen, laten zien en horen. Bijvoorbeeld handgebaren, lichaamshoudingen, attributen enz. bespreken. Ook wil ik graag de vele vormen van boeddha’s belichten en ingaan op hun specifieke eigenschappen en verschijningsvormen.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,- (incl. een kopje koffie of thee)

Maandagavond 29 oktober Gespreksavond

Alle leden zijn van harte welkom a.s. maandag op de gespreksavond in ons Logegebouw.

Er zullen diverse onderwerpen aan bod komen. Er wordt teruggeblikt op voorgaande lezingen in verband met het samenstellen van het nieuwe programma en er zullen ervaringen worden gedeeld over bijgewoonde seminars.

De gespreksavonden zijn ook een mooie gelegenheid om nieuwe ideeën te presenteren, die mogelijk uitmonden in een nieuwe studiegroep.

Natuurlijk is het ook een gezellig weerzien voor leden die elkaar al een tijd niet hebben gezien.

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten!

 

Het is niet de bedoeling het ego af te breken, maar om het te overstijgen

Op maandag 8 én maandag 22 oktober j.l. vulde psycholoog en theosoof Mark Becking de avond met het onderwerp: Persoonlijke transformatie.

Wie zijn wij werkelijk? Het gaat erom dat te ontdekken. We denken vaak dat we zijn zoals we ons presenteren aan de buitenwereld, maar is dat zo? Het woord Persoon=Persona (latijn)=Masker. We dragen allemaal een masker, meestal onbewust. In onze jeugd hebben we traumatische ervaringen gehad, die we verstopt hebben en waar we ons vaak niet bewust van zijn, maar die ons wel mede gevormd hebben. Ons ‘Ware Zelf’ zit verborgen onder lagen van illusie.

We houden ons vast aan carrière en status, een mooie auto en leuke vrienden; schijnhouvasten waarvoor het ego onbewust gekozen heeft. Angst, onzekerheid of verdriet zitten daar vaak onder. Symptomen daarvan zijn: zelfveroordeling, gevoel van tekort schieten/schuld, chronische angst en onzekerheid. Om het leven ‘leefbaar’ te houden compenseren we dat met oordelen, kritiek, beschuldigingen, ontkenningen, wrok, projecties etc.

Om jezelf te leren kennen is het belangrijk dit niet (meer) te ontkennen, maar ernaar te (durven) kijken, zonder oordeel. Vanuit een hoger niveau (Buddhi) en vanuit de Stilte kun je kijken naar jezelf, je gewoontepatronen opmerken zónder ze als minderwaardig te beschouwen. Dan kun je vanuit de ‘stille Getuige’ waarnemen en herkennen hoe het ego bezig is om ‘speciaal’ te willen zijn, hunkert naar waardering, maar eigenlijk bang is voor de pijn van afwijzing.

Zo kun je inzicht krijgen in hoe je verdriet wegdrukt, of wegvlucht in geldingsdrang, prikkelverslaving, contact vermijden etc. Het ego heeft zichzelf in de loop van je leven stevig opgebouwd en wil zichzelf handhaven. Het is dan ook niet de bedoeling om het af te breken, dan krijg je een gevecht, maar om het te transcenderen (overstijgen).

Als we echt vrij willen worden is het essentieel ons steeds duidelijker bewust te worden van onze ego-patronen, die op angst en schuld zijn gebaseerd. Deze te herkennen en te accepteren en onszelf te vergeven. We wisten immers niet beter; er zijn dus geen ‘schuldigen’ . Dan kunnen we waar nodig ook anderen vergeven.

Dit is een proces van vallen en opstaan, waarbij we onze ervaringen kunnen delen, juist in theosofische kring. Naast studie en meditatie is het waardevol om (samen) aandacht te besteden aan het ontwikkelen van Zelfkennis.

Veel dank voor deze mooie avonden, Mark!

Onder de oppervlakte zat het vol met symbolen en codes

Op 24 september j.l. hield Hans van Aurich in onze loge een lezing met als onderwerp: “Het duivelse plan, de mythe van de ondergang van de wereld”.

Het betreft het bijbelboek Openbaringen van Johannes, geschreven in ongeveer  95 na Chr. Johannes was een Griek, dus niet de apostel met dezelfde naam.

Hij verbleef op het eiland Patmos en kreeg daar een visioen van wat er spoedig zou gebeuren. Hij kreeg opdracht om te schrijven naar de zeven gemeenten in Azië, het huidige Turkije. Daar waren de eerste Christelijke groeperingen, die het binnen het Romeinse Rijk best moeilijk hadden. Hun werd een ‘hart onder de riem’ gestoken.

Het visioen was een wonderlijk verhaal, maar onder de oppervlakte zat het vol met symbolen en codes, Griekse en Hebreeuwse en Hindoeïstische, die de inwijdingsweg uitbeeldden. Johannes had de taak die weg te bewaken.

Hij beschrijft de weg naar het Licht en de verschillende stadia van die weg. Hans gaf uitleg van de betekenis van diverse onderdelen.

Aan ons is de taak die weg te gaan en ons geleidelijk aan te transformeren  van ons lagere denken (het getal 666) via het kruis naar onze hogere natuur. Zonder oordeel te kunnen waarnemen, de gegeven kennis te kunnen ‘ontsluieren’.

Het boek Openbaring heet ook wel Apocalyps en dat betekent ‘ontsluieren’.

Het was een boeiende avond! Dank je wel Hans

8 en 22 oktober: Persoonlijke transformatie

De maand oktober staat in het teken van persoonlijke transformatie. Mark Becking, lid van de Theosofische Loge in Naarden en ruim 35 jaar werkzaam als praktiserend psycholoog, geeft op 8 en 22 oktober een lezing over de randvoorwaarden voor een evenwichtige geestelijke ontwikkeling.

Hij hierbij vanuit een combinatie van:

– Psychologisch inzicht
– Cursus in Wonderen
– Mindfulness

Tijdens de twee avonden wordt interactief gewerkt aan het inzicht verkrijgen in het functioneren van onze mind. Hoe kun je vrijkomen van je neiging tot identificatie en hoe voorkom je dat je wegloopt voor niet-genezen verwondingen binnen de persoonlijkheid?

Belangrijk hierbij is verstilling. Meditatie, gebed en mindfulness zijn basisvoorwaarden. Er wordt gestreefd naar een balans tussen het absolute (non-duaal, onze ware aard, atma) en het relatieve perspectief (acceptatie van het mens-zijn, het hebben van emoties enz.).

U bent van harte welkom deze lezingen bij te wonen in onze Loge aan de Laan van Meerdervoort 1A te Den Haag. Aanmelden is niet nodig. De kosten bedragen € 6,- per avond inclusief een kopje koffie of thee. Voor leden van de Loge Den Haag zijn de lezingen gratis.

 

lezing Loge Den Haag over waarnekingsniveaus

Kijkend vanuit de chakra’s zien we steeds meer

Op 10 september j.l. gaf Guido Lamot een lezing met de titel “Wie kijkt er door mijn ogen? Acht waarnemingsniveaus”.

Kijken is fysiek, met de ogen; waarnemen doe je met het lichaam en het verstand, en bij gewaar zijn komt er ook de geest/essentie bij, de chi/prana. Kunnen wij perceptueel kijken? Perceptie is zien + horen + weten, zegt Guido. Er zijn 8 niveaus van waarnemen en hij gebruikt het model van de 7 chakra’s.

Het begint met niveau 0, dat is puur zintuiglijk. We ‘kijken’ vanuit de chakra’s, van beneden naar boven en ‘zien’ zo steeds anders, steeds meer. Vanuit de stof ‘zien’ we de verbinding met de aarde via de voeten, kijken we met het instinct (de holenmens), de buik (de emoties), het hart (helder voelen), de keel, (helder horen), het 3e oog (helder zien) en de kruin (helder weten). Hoe hoger het niveau, hoe totaler/breder we zien, De bovenste twee niveaus nemen direct waar, zonder een oordeel.

Illustratie bij lezing Guido LamotDe foto met de gele ster laat symbolisch een hele hoop zien. Hij staat voor de mens, het hoofd bovenin en raakt de maan en daarboven de zon, het Buddhi en Atma principe. In het midden zijn twee driehoeken met elkaar verbonden; dat is de antakharana, de brug tussen abstract en concreet denken.

Er zijn meerdere bruggen mogelijk tussen de verschillende niveaus. Met diverse voorbeelden werden de niveaus toegelicht. Als we slapen dan verblijven we vaak in de hogere lagen en daarom kan het helpen een vraag te stellen voor het slapen gaan, pen en papier op je nachtkastje te hebben en in de nacht of ochtend de antwoorden te noteren.

Die antwoorden komen uit het domein van het ‘niet-weten’, voorbij de hersens. Ook is het belangrijk te beseffen dat we in wezen goed zijn, en om het goede ook in anderen te zien, dat is ook een brug. Het belangrijkste is om in elke situatie onvoorwaardelijke acceptatie en mededogen in praktijk te brengen. Dat is het aller belangrijkste, om daar altijd, ons hele leven, mee te oefenen.

Alle vormen van bezielde kunst actief en passief te beleven, vormen ook bruggen naar de hogere niveaus. De Natuur is één grote kunstvorm, maar wij zijn ook co-creators. Muziek, poëzie, heffen de geest op en maken ook bruggen.

Guido liet, met zachte muziek op de achtergrond, enkele haiku’s horen met natuurbeelden erbij. Daarna enkele (schilder)kunstwerken met gedichten die daarbij geschreven waren. Zo prachtig! Het was een avond die op meerdere momenten diep raakte. Heel veel dank Guido, voor wat je ons gegeven hebt!

Als een vogel
vrijgelaten uit zijn kooi
kom ik aan de drempel
van ruimteloosheid,
om gewaar te worden
niet meer alleen te zijn.

24 september: Het duivelse plan. De mythe van de ondergang van de wereld’

Op 24 september zal Hans van Aurich een lezing geven over Het duivelse plan. De mythe van de ondergang van de wereld’.

Is er een duivels plan dat de ondergang van de wereld voorspelt of hebben we te maken met geniale aanwijzingen van de Meesters van Wijsheid om de mensheid op weg te helpen naar vooruitgang? Ontdek de geheimen van de Apocalyps.

Regelmatig duiken allerlei theorieën op over de aanstaande eindtijd. We zouden nu in de laatste fase zitten van een groot apocalyptisch proces. Deze theorieën deden ook al opgeld rond de millenniumwisseling van het jaar 1000.

En waarom: de evangelist Johannes had als helderziende een boek geschreven over een ontwikkelingsweg van de mens. Hij leefde in een tijd van Romeinse censuur en was bovendien verbannen naar het eiland Patmos.

Hij schreef een boek over de kundalini krachten in de mens; in zekere zin een beschrijving van het proces van begin tot einde. Over zulke zaken schrijven moest wel in code, want het is te gevaarlijk om alles open en bloot weer te geven; bovendien waren de inwijders van de Griekse Mysteriën goed op de hoogte.

In die tijd is een merkwaardig boek van 22 hoofdstukken geschreven dat nog steeds misbruikt wordt om de mensheid angst aan te jagen.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,- (incl. een kopje koffie of thee)

De opening van het seizoen met lezing over Gandhi

Na elkaar ruim twee maanden niet gezien te hebben (al zoeken sommigen leden elkaar ook buiten het cursus- en lezingenseizoen wel op), was het heerlijk om weer even bij te praten onder het genot van een drankje in onze gezellige tuin.

Eenmaal binnen volgde een korte mededeling van de voorzitter die daarna Jelmer Abrahams aankondigde.

Jelmer trakteerde ons op een mooie presentatie met foto’s en filmpjes over het leven van Gandhi. Ondanks de kennis die bij menigeen aanwezig was over het leven van deze bijzondere man, bleken er toch ook veel aspecten te zijn waarvan wij als publiek geen weet hadden.

Al met al een geslaagde avond en een goed begin van het nieuwe seizoen.

Follow the Mahatma

 

Op 30 september a.s. vindt er om 11.00 uur een March for Non-Violence plaats van het Vredespaleis naar de Grote Kerk getiteld Follow the Mahatma. Meer informatie is terug te vinden op de website van Indian Center in the Netherlands.

 

 

 

Lezing 10 september 2018: ‘Wie kijkt er door mijn ogen?

Op 10 september opent Guido Lamot het lezingenseizoen van onze Loge met zijn presentatie ‘Wie kijkt er door mijn ogen? Acht waarnemingsniveaus’.

De werkelijkheid is gul in het aanbieden van haar waarheid, ook wij kunnen haar in openheid ontvangen. Hoe en wat zien de ogen van de handen, van de buik, van het hart en van het voorhoofd?

Als we kijken door onze ogen gebruiken we uiterlijk licht waardoor signalen bij de hersenen komen. Het verstand vertaalt dit in concepten om zo de uiterlijke dingen te benoemen en waar te nemen. Naarmate we gevoelig zijn en open staan, leren we waarnemen met onze innerlijke zintuigen. Hoe en wat zien de ogen van de handen, van de rug, van de buik, van het hart, van de keel, van het voorhoofd en van de kruin?

Zo geeft het oog van het hart ons een ruimere perceptie en krijgen we een besef van verbonden zijn in een open veld. We begrijpen de ander van binnen uit, van hart tot hart, zonder vooroordeel. In dit ruimtelijk waarnemen kunnen wijsheid, liefde en compassie toenemen.

Aanvang 20:00 uur. Kosten: gratis voor leden, niet-leden betalen € 6,-

Programma lezingen & films 2018 – 2019

Met trots presenteert de Programmacommissie de nieuwe folder met de  lezingen- en films voor het komende seizoen. Het is ieder jaar weer een uitdaging om een gevarieerd programma samen te stellen met onderwerpen die tot de verbeelding van een groot publiek spreken.

Zoals ieder jaar is het ook deze keer weer bijzonder goed gelukt!

De lezingen vinden plaats op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur en zijn gratis voor de leden van de Loge Den Haag. Bezoekers betalen een kleine bijdrage van € 6,- en dat is inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.

Uiteraard vindt u alle details en achtergrondinformatie op de pagina lezingen. Wilt u een handig overzicht binnen bereik hebben, download dan hier de programmafolder.