Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van september t/m december 2018

12 november 2018: ‘Heeft Boeddha ons nog iets te zeggen?’ door Marian van der Horst

 

‘Heeft Boeddha ons nog iets te zeggen?’
Lezing door Marian van der Horst
Maandagavond 12 november 2018, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: 

Marian van der Horst-Lem is schilderes van boeddha-figuren en lerares.

 

In ons huidige leven is veel onrust, geweld en wantrouwen. Er is veel ruis van elektronica, computers en smartphones. Onze wereld wordt uitgebuit en de natuur wordt geweld aangedaan.

Waarschijnlijk was het in de tijd dat de boeddha leefde anders, stiller, eenvoudiger? Zouden we niet allemaal wat meer rust en harmonie willen ervaren?

De huidige boeddha Sakyamuni biedt zijn ervaring en kennis aan d.m.v. van een niet-onderbroken overleveringslijn van zijn eerdere leerlingen en leermeesters en leert ons hoe we in onszelf vrede en rust kunnen bewerken.

In het boeddhisme is symboliek erg belangrijk, er is een rijke traditie. In de lezing wil ik dit graag wat uitdiepen, laten zien en horen. Bijvoorbeeld handgebaren, lichaamshoudingen, attributen enz. bespreken. Ook wil ik graag de vele vormen van boeddha’s belichten en ingaan op hun specifieke eigenschappen en verschijningsvormen.


26 november 2018: ‘Down to Earth’, film


'Down to earth’
Film
Maandagavond 26 november 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

 

 

Een familie laat de hectiek en patronen van de hedendaagse wereld achter zich en begint aan de reis van hun leven. Samen, met hun drie kinderen, reizen ze naar de uithoeken van de aarde, op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld om ons heen. Zonder crew, zonder vastomlijnd plan, maar elk met een camera en een rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren.

Tijdens hun vijf jaar durend avontuur leven ze met en bij verschillende stammen op zes continenten. Ze filmen hun ontmoetingen met de Earth Keepers, zij die nog in verbinding en harmonie leven met de aarde, de bron van ons bestaan. Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien de Earth Keepers dat het tijd is hun inzichten en wijsheid te delen met diegenen die bereid zijn om te luisteren.

De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in gesprekken met deze stamoudsten en wijzen, die nog niet eerder werden geïnterviewd. Maar ook de levens-veranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben.


10 december 2018: ‘Enneagram, Tzolkin en Human Design’ door Loes Huijgens


‘Enneagram, Tzolkin en Human Design’
Lezing door Loes Huijgens'
Maandagavond 10 september 2018, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Loes Huijgens kwam ruim 20 jaar geleden voor het eerst in aanraking met Pythagoras en numerologie. Daarna kwam het Enneagram op haar pad, gevolgd door de Tzolkin en het Human Design. Door verbanden te zien die deze kennisbronnen met elkaar gemeen hebben, legt ze de vinger op details die vaak nog over het hoofd worden gezien.

‘Alles begint met verwondering .....’

Er wordt verteld dat we op deze planeet samen leven om ons vermogen tot bewust co-creëren aan te nemen. Dit vermogen zit in het menselijk potentieel, ieder mens beschikt er over.

Als we beseffen dat we dit vermogen hebben en kunnen gebruiken bij het bepalen van de richting in ons leven, gaat alles met minder moeite. Het ontvouwen van het menselijk potentieel is een levensproces waar we geleidelijk aan in groeien. En bewust of onbewust - bij dat proces helpen en beïnvloeden we elkaar.

Met informatie uit systemen als het Enneagram, de Tzolkin Kalender en het Human Design wordt dit zichtbaar. En wat zichtbaar is wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk getoond. Er is een rode draad die alles samen brengt tot een universele kern: onvoorwaardelijk zijn. En dat geldt voor ieder mens op zijn of haar eigen wijze.

Nieuwsgierig?

Programma lezingen en films van de Loge Den Haag van januari t/m juni 2019

14 januari 2019: ‘De Tarot, leesplankje voor ingewijden’ door Frank Tuinstra

‘De Tarot, leesplankje voor ingewijden’
Lezing door Frank Tuinstra
Maandagavond 14 januari 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterietraditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriën en het alledaagse leven. Symboliek en folklore binnen de westerse cultuur krijgen daarmee een nieuw, verhelderend perspectief.

Vrijwel iedereen heeft wel eens van de Tarot gehoord. Velen trekken wel eens een kaartje.

De oorsprong van het Tarotsysteem ligt echter niet in het spel- of orakelelement. Primair is de Tarot gemaakt als leesplankje voor het Magische Alfabet, een stappenplan en totaalsysteem om tot zelfinzicht te komen.

Tijdens deze lezing gaan we beleven hoe de Tarot werkt en hoe je de Tarot kunt inzetten voor de zoektocht naar je diepste Innerlijke Bron.

 

Door het herkennen van de bouwstenen (de "Magische Letters") van je bewustzijn en het leggen van onvermoede verbanden kun je gaan werken aan je eigen verhaal in de Kosmische Orde.


11 februari 2019: 'Atlantis' door Wim Leys


‘Atlantis’
Lezing door Wim Leys
Maandagavond 11 februari 2019
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: Wim Leys is voorzitter van de TVN. Hij geeft cursussen ‘Inleiding in de theosofie’ en lezingen over Theosofie en hieraan te relateren onderwerpen.

“Voorbij de zuilen van Hercules”, dit is de Straat van Gibraltar, daar situeerde Plato het mythische rijk Atlantis. Hij beschrijft dit in zijn werken ‘Kritias’ en ‘Timaeus’. Het bestaan ervan had hij (direct of indirect) vernomen van Egyptische priesters.

lezing voor de Loge Den Haag van de TVN, AtlantisKunnen wij hierover meer te weten komen? Moet Atlantis teruggebracht worden tot het kleine eilandje Santorini in de Middellandse Zee, zoals hedendaagse archeologen menen, of moet het worden uitgebreid tot de hele planeet en gezien worden als een tijdperk van honderdduizenden jaren, zoals niet alleen de Theosofie beweert, maar ook de ziener Edgar Cayce?

Onder de zeespiegel zijn ruïnes gevonden van bouwwerken – in het Caribische gebied, bij Japan, in de Atlantische Oceaan en op nog meer plaatsen.

Wat zijn de Canarische Eilanden en de Azoren? Was de Atlantische beschaving superieur aan de onze of inferieur? Zijn er in de geschiedenis nog sporen te vinden van Atlantis? En wat is toch dat ‘verloren continent Mu’ waarover je weleens leest? Op al deze vragen hoopt de spreker een antwoord te geven.


25 februari 2019: ‘De Gulden Snede en het begrip oneindig. De relatie tussen de meetkunde en de geestelijke wereld’’ door Ronald van Vierzen

‘‘De Gulden Snede en het begrip oneindig. De relatie tussen de meetkunde en de geestelijke wereld’
Lezing door Ronald van Vierzen
Maandagavond 25 februari 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:

Ronald van Vierzen, studeerde elektrotechniek in Delft en werkt in de chipindustrie. Werd antroposoof, schreef een boek over klassieke homeopathie versus reguliere geneeskunde. Benut de antroposofie om spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verbinden en publiceert daarover in tijdschrift Kore.

De Gulden Snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat is het werkelijke geheim achter de Gulden Snede?

Evenwijdige lijnen snijden elkaar in het ‘oneindige’. Wiskundigen hebben geworsteld met dit duizelingwekkende begrip, dat echter aanwijzingen oplevert voor iets dat binnen de Christelijke kerk wordt ontkend, nl. het bestaan van een vóór-geboortelijk leven, waardoor zelfs het principe van reïncarnatie uit de meetkunde is af te leiden.

Meetkundige voorkennis is niet vereist.


Komende lezingen in 2019

11 maart 2019 ‘De Yoga Sutra’s van Patañjali’ – José van der Loop

25 maart 2019 ‘Klankschalen’ – Hans de Back

MAAND VAN DE FILOSOFIE:
08 april 2019 ‘Plotinus en de ziel’ – Rico Sneller

29 april 2019 Film: ‘The Power of Myth’ (Joseph Campbell)

13 mei 2019 ‘Op zoek naar antwoorden: via het spirituele pad of de digitale snelweg?’- Ria Schopman

27 mei 2019 ‘De filosofie van OM, de kosmische klank’ – Shanti van Wijk

03 juni 2019 ‘Actualiteit van de Daoïstische levenskunst’ – Tania Meira-Kochetkova

Eerdere lezingen en films van de Loge Den Haag van dit seizoen

10 september 2018: 'Wie kijkt er door mijn ogen? Acht waarnemingsniveaus’ door Guido Lamot

'Wie kijkt er door mijn ogen? Acht waarnemingsniveaus’
Lezing door Guido Lamot
Maandagavond 10 september 2018, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-
Over de spreker: Guido Lamot stichtte in 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie. Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen en is vice-voorzitter van de TVN.

De werkelijkheid is gul in het aanbieden van haar waarheid, ook wij kunnen haar in openheid ontvangen. Hoe en wat zien de ogen van de handen, van de buik, van het hart en van het voorhoofd?

Als we kijken door onze ogen gebruiken we uiterlijk licht waardoor signalen bij de hersenen komen. Het verstand vertaalt dit in concepten om zo de uiterlijke dingen te benoemen en waar te nemen. Naarmate we gevoelig zijn en open staan, leren we waarnemen met onze innerlijke zintuigen. Hoe en wat zien de ogen van de handen, van de rug, van de buik, van het hart, van de keel, van het voorhoofd en van de kruin?

Zo geeft het oog van het hart ons een ruimere perceptie en krijgen we een besef van verbonden zijn in een open veld. We begrijpen de ander van binnen uit, van hart tot hart, zonder vooroordeel. In dit ruimtelijk waarnemen kunnen wijsheid, liefde en compassie toenemen.

Het verslag van deze lezing leest u hier: Kijkend vanuit de chakra's zien we steeds meer of bekijk dit verslag op onze Facebookpagina.


24 september 2018: ‘Het duivelse plan. De mythe van de ondergang van de wereld’ door Hans van Aurich

‘Het duivelse plan. De mythe van de ondergang van de wereld’
Lezing door Hans van Aurich
Maandagavond 24 september 2018
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:

Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed.

Is er een duivels plan dat de ondergang van de wereld voorspelt of hebben we te maken met geniale aanwijzingen van de Meesters van Wijsheid om de mensheid op weg te helpen naar vooruitgang? Ontdek de geheimen van de Apocalyps.

Regelmatig duiken allerlei theorieën op over de aanstaande eindtijd. We zouden nu in de laatste fase zitten van een groot apocalyptisch proces. Deze theorieën deden ook al opgeld rond de millenniumwisseling van het jaar 1000.

En waarom: de evangelist Johannes had als helderziende een boek geschreven over een ontwikkelingsweg van de mens. Hij leefde in een tijd van Romeinse censuur en was bovendien verbannen naar het eiland Patmos.

Hij schreef een boek over de kundalini krachten in de mens; in zekere zin een beschrijving van het proces van begin tot einde. Over zulke zaken schrijven moest wel in code, want het is te gevaarlijk om alles open en bloot weer te geven; bovendien waren de inwijders van de Griekse Mysteriën goed op de hoogte.

In die tijd is een merkwaardig boek van 22 hoofdstukken geschreven dat nog steeds misbruikt wordt om de mensheid angst aan te jagen.

Een kort verslag van deze lezing vindt u hier: "Onder de oppervlakte zat het vol met symbolen en codes" of kijk op onze Facebookpagina.


8 en 22 oktober: ‘Persoonlijke transformatie’ door Mark Becking

‘Persoonlijke transformatie’
Lezing door Mark Becking
Maandagavond 8 en 22 oktober 2018, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker: 

Mark Becking (1950) is lid van de Theosofische Loge in Naarden. In de jaren '60 was hij jarenlang actief binnen de Tafelronde, waar geestelijk het fundament voor zijn verdere leven gelegd werd.
Hij is ruim 35 jaar praktiserend psycholoog en werkzaam op het transpersoonlijk gebied.

Twee avonden over randvoorwaarden voor een evenwichtige geestelijke ontwikkeling. Mark Becking werkt hierbij vanuit een combinatie van:

- Psychologisch inzicht
- Cursus in Wonderen
- Mindfulness

Tijdens de twee avonden wordt interactief gewerkt aan het inzicht verkrijgen in het functioneren van onze mind. Hoe kun je vrijkomen van je neiging tot identificatie en hoe voorkom je dat je wegloopt voor niet-genezen verwondingen binnen de persoonlijkheid?

Belangrijk hierbij is verstilling. Meditatie, gebed en mindfulness zijn basisvoorwaarden. Er wordt gestreefd naar een balans tussen het absolute (non-duaal, onze ware aard, atma) en het relatieve perspectief (acceptatie van het mens-zijn, het hebben van emoties enz.).

Een verslag van deze lezing vindt u hier: Het is niet de bedoeling het ego af te breken, maar om het te overstijgen of lees het verslag op onze Facebookpagina.