Cursussen seizoen 2018-2019

Seizoen 2018-2019: Cursus Inleiding in de Theosofie (Nu Aanmelden!)

Docent: Wim Leys
Data: 7-10-2018, 21-10-2018, 4-11-2018, 18-11-2018, 2-12-2018
Tijd: zondagmiddag, 15.00 - 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 30,- voor vijf bijeenkomsten, inclusief materiaal.
Aanmelden: Wim Leys, tel. 06-33 74 00 08 of
wimleys@ziggo.nl

Wie aan een studie van de Theosofie begint krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben. In deze introductiecursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:

 • Oorsprong en doel van het Al en het leven
 • Natuur, mens en evolutie
 • Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
 • Het bouwplan van de kosmos
 • De mens als samengesteld wezen
 • De dood en daarna
 • Karma en reïncarnatie
 • Vrije wil
 • Mysteriescholen en inwijding
 • Het Pad

Download hier de flyer Inleiding in de Theosofie 2018. Handouts behorende bij deze cursus: CURSUS THEOSOFIE De 7 wereldtijdperken (9) CURSUS THEOSOFIE Een planeetketen (10)


SEIZOEN 2018-2019: Illusie en Werkelijkheid (Nu Aanmelden!)

Cursus Illusie en Werkelijkheid JJ van der Leeuw

Data 2018: 18-10, 25-10, 8-11, 22-11, 6-12
Data 2019: 24-1, 7-2, 21-2, 14-3, 28-3, 11-4, 25-4 (2-5 reserve)
Tijd: donderdagavond, 19:30 - 22:00 uur (zaal open 19:15 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: Leden van de Loge Den Haag € 60,-, niet-leden € 100,-
Rien 06-28466814, mjcvanderlinden.theosofia@gmail.com
Anitha 071-3412058, awhkreuijer.theosofia@gmail.com

De cursus wordt gegeven naar aanleiding van het boek van J.J. van der Leeuw: “Illusie en Werkelijkheid”. Elke bijeenkomst zullen we één hoofdstuk onder de loep nemen. De eerste bijeenkomst zullen we gezamenlijk starten met het lezen van het eerste hoofdstuk. Aan de hand van de teksten in het hoofdstuk gaan we bekijken wat illusie en werkelijk voor ieder van ons betekent. Voor de volgende keer bereidt iedereen de tekst voor, die we als huiswerk hebben afgesproken.

Een aantal onderwerpen, die J.J. van der Leeuw in zijn boek besproken heeft zijn:

* Geest en Materie
* Het mysterie van de schepping
* De onsterfelijkheid van de ziel
* In het licht van het eeuwige

Een citaat uit het boek: “Het mysterie van het leven is geen probleem dat moet worden opgelost, maar een werkelijkheid die men moet ervaren, en deze ervaring van het levensmysterie is de ware theosofie. Deze theosofie kan nooit worden uitgedrukt in een systeem, en heeft geen antwoord op de problemen van het leven; daar is zij te groot voor. In plaats van zich te verlagen tot het leveren van antwoorden van vragen die hun oorsprong hebben in de illusie hebben, leidt zij haar aanhangers weg van de onwerkelijkheid van een wereldbeeld naar een wereld van de Realiteit waarin zijzelf de waarheid zijn die zij overdenken.”

Download hier de folder: Illusie en Werkelijkheid


SEIZOEN 2018-2019: De Zeven Stralen (Nu Aanmelden!)

De Zeven Stralen, Alice Bailey, Loge Den Haag TVN

Data 2018: 20-10, 3-11, 17-11, 1-12, 15-12
Data 2019: 26-1, 2-2, 23-2, 16-3, 30-3, 20-4 en 5-5
Tijd: zaterdagochtend, 10:30 - 13.00 uur (zaal open 10:15 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: Leden van de Loge Den Haag € 75,-, niet-leden € 120,-
Rien 06-28466814, mjcvanderlinden.theosofia@gmail.com
Anitha 071-3412058, awhkreuijer.theosofia@gmail.com

De cursus wordt gegeven door Rien van der Linden en Anitha Kreuijer naar aanleiding van het boek van Alice A. Bailey, De Nieuwe Psychologie I, een verhandeling over de zeven stralen. Gericht op persoonlijke ontwikkeling, door innerlijke verdieping.

Iedere bijeenkomst bestaat uit Chi Kung oefeningen, uitdiepen van het onderwerp, het huiswerk (ca. 25 bladzijden), uitwisselen van ervaringen en meditatie.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
- De kwaliteiten en de werking van de stralen
Cursus, De Zeven Stralen, Loge Den Haag TVN - Hoe ervaren we de stralen?
- Hoe werkt de Ziel?
- Straalinvloed op ons Zonnestelsel
- De stralen en de natuurrijken
- De stralen en de mens
- Inkomende 7e straal
- Uitgaande 6e straal
- De wetten van evolutie
- Volkeren en hun stralen

Doelen om de stralen te bestuderen:

 1. Werpt het licht op de tijden en perioden in de geschiedenis. De geschiedenis is een verslag van de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens.
 2. Door het bestuderen van de stralen zal het wezen van de mens en zijn functioneren verhelderd worden.
 3. Het is een praktische methode om onszelf te ontleden als bezielde wezens en tot een verstandig begrip te komen van onze medemensen.

"Elke trillende eenheid van energie kan zeggen: 'Ik ben een voortbrengsel van intelligente wil, die door intelligente activiteit werkt en een wereld van tot leven gebrachte vormen voortbrengt. Ik ben een deel van het goddelijk geheel, dat in zijn zevenvoudige aard de liefde en het leven van de enige werkelijkheid uitdrukt.'"

Download hier de folder: De Zeven Stralen


Tweejarige meditatiecursus De Stem van de Stilte, studiejaar 1 (Nu aanmelden!)

Docente: Ineke Vrolijk
Data 2019: 12-01, 9-2, 9-3, 13-4, 11-5, 8-6
Tijd: zaterdagochtend, 11.00 - 13.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,- voor 6 bijeenkomsten.
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Op 12 januari 2019 starten we met een nieuwe twee-jarige meditatiecursus met als titel "De Stem van de Stilte". Het boekje De Stem van de Stilte zal als basis dienen voor deze cursus. Dit boekje bevat door mevrouw Blavatsky (een van de oprichters van de Theosofische Vereniging) vertaalde teksten uit het Boek van de Gulden Voorschriften. Deze teksten maken deel uit van dezelfde serie als de Stanza's die de basis vormen voor het boek De Geheime Leer.

Het boekje De Stem van de Stilte bestaat uit drie fragmenten, n.l.:

 1. De Stem van de Stilte
 2. De twee paden
 3. De zeven poorten

Deze drie fragmenten geven het hele proces weer van de mogelijkheden van het menselijk bewustzijn. Van de staat van Onwetendheid (Avidya) vanwaaruit we de wereld, gebeurtenissen en onszelf op dit moment waarnemen tot aan de volledig Ontwaakte staat van het menselijk bewustzijn met al z'n mogelijkheden. In de staat van Avidya blijven we ronddraaien in de stroom van het wereldgebeuren (Sansara of Samsara), de kringloop van bestaan, dood en weder­geboorte. Het is belangrijk om dit samsarische bewustzijn in ons dagelijks leven te leren kennen, waardoor er inzicht kan ontstaan in het functioneren van onze persoonlijkheid. Het is ook van belang dat we ons egocentrisch gedrag gaan doorzien waardoor de aanwezige kwaliteiten zuiver tot uitdrukking kunnen komen en hindernissen kunnen verdwijnen.

De drie fragmenten zullen als leidraad dienen voor onze meditaties opdat we leren de woorden ervan te belevendigen vanuit onze eigen ervaring en hierdoor toepasbaar te maken op ons dagelijks leven.

De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, oud-voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland. Ineke heeft een brede ervaring met Tibetaans-boeddhistische retraites en geeft meditatiecursussen binnen verschillende loges van de Theosofische Vereniging.

Bekijk hier de flyer Tweejarige meditatiecursus De Stem van de Stilte.


Studiegroep 'De Geheime Leer' voor gevorderden (open voor nieuwe deelnemers)

Docente: Ineke Vrolijk
Data 2018: 8-9, 13-10, 10-11, 8-12
Data 2019: 12-01, 9-2, 9-3, 13-4, 11-5, 8-6
Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,- voor 10 bijeenkomsten.
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Het boek De Geheime Leer is het belangrijkste werk van mevrouw H.P. Blavatsky (één van de oprichters van de theosofische vereniging). Dit boek behandelt geen geheimen zoals de titel doet vermoeden, maar geeft aanzet tot bestudering en contemplatie van zowel: het ontstaan van de kosmos als het ontstaan van de mens.

De commentaren in dit boek zijn gebaseerd op de Stanza’s uit het boek van Dzyan. Deze stanza’s worden beschouwd als oudste deel van een door de eeuwen heen beoefende en doorgegeven wijsheidstraditie. Er wordt gesproken over geheim, of beter: verborgen, omdat we deze ontstaansgeschiedenis van kosmos en mens niet alleen wetenschappelijk kunnen uitleggen, maar omdat dit dieper gaat dan woorden kunnen uitdrukken. Het laatste betekent dat we niet kunnen zeggen “zo is het”, of “dit is de waarheid”, maar dat we op zoek zijn naar datgene wat in en achter woorden verborgen is.

Download hier de flyer Geheime Leer voor Gevorderden.


Studiegroep Barborka: 'Het Goddelijk Plan' Deel II

Docent: Wim Leys
Data 2018: 30-09, 14-10, 28-10, 11-11 en 25-11-2018
Data 2019: worden later bekend gemaakt.
Tijd: zondagmiddag, 15.00 - 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: Gratis voor leden van de Loge Den Haag, € 25,- voor leden van de TVN, € 50,-voor niet-leden
Meer info: Wim Leys, tel. 06-33 74 00 08 of wimleys@ziggo.nl

Dit boek kan beschouwd worden als een gids voor een diepgaande studie van De Geheime Leer. Leerstukken betreffende cyclische evolutie, de grote kosmische wetten, de hiërarchische opbouw van het heelal, etc. worden behandeld en de onderlinge samenhang aangetoond. De moeilijke woorden - veelal Sanskriet - worden op een begrijpelijke wijze uitgelegd.

Geoffrey A. Barborka verstaat de kunst deze ingewikkelde leringen als het ware zichzelf te laten verklaren, zonder er een eigen mening of interpretatie aan toe te voegen.

Het Goddelijk Plan is voor € 22,50 (2 delen) verkrijgbaar in onze boekhandel, Tolstraat 154 te Amsterdam of aan te schaffen via de Webshop. Dit boek is ook in het Engels verkrijgbaar: The Divine Plan. Andere boeken van hem  zijn H.P. Blavatsky - Tibet and Tulku, The Mahatma's and their letters, The story of human evolution. Allen verkrijgbaar in onze boekhandel: Tolstraat 154, Amsterdam of via de Webshop van de TVN


Vervolg 2e jaar Mindfulness Meditatiecursus (geen nieuwe deelnemers mogelijk)

Docente: Ineke Vrolijk
Data 2018: 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december
Tijd: zaterdag, 11.00 - 13.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Meer informatie: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Dit is het vervolg van het tweede en laatste seizoen van de mindfulness meditatietraining zoals die binnen de spirituele tradities wordt beoefend. Als uitgangspunt wordt het meditatiediagram van H.P. Blavatsky gebruikt en de hierin genoemde verschillende aspecten van het bewustzijn. De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, die een brede ervaring heeft met Tibetaans-boeddhistische retraites en meditatiecursussen geeft binnen de verschillende loges van de TVN. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • fysieke sensaties, zintuiglijke waarnemingen. Hoe raken we thuis in ons lichaam, de basis voor onze aanwezigheid in deze wereld
 • primaire gevoelens van aantrekking, afstoting en neutraliteit
 • mentale en emotionele gesteldheid (mentale factoren)
 • onze gedachten en hun inhoud
 • mindful worden van dat deel van ons menselijk bewustzijn, dat voorbij gaat aan concepten

Mindfulness helpt ons te herkennen wat er in onszelf omgaat en hoe we de wereld om ons heen waarnemen, waardoor we inzicht en onderscheidingsvermogen ontwikkelen met betrekking tot ons eigen leven en het leven in het algemeen. Mindfulness meditatie traint ons aandachtig aanwezig te zijn in ieder moment en leert ons waar te nemen vanuit een ruimer perspectief.

Download hier de flyer Vervolg 2-jarige Mindfulness Meditatiecursus