Cursussen seizoen 2018-2019

Seizoen 2018-2019: Cursus Inleiding in de Theosofie

Docent: Wim Leys
Data: 7-10-2018, 21-10-2018, 4-11-2018, 18-11-2018, 2-12-2018
Tijd: zondagmiddag, 15.00 - 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 30,- voor vijf bijeenkomsten, inclusief materiaal.
Aanmelden: Wim Leys, tel. 06-33 74 00 08 of
wimleys@ziggo.nl

Wie aan een studie van de Theosofie begint krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben. In deze introductiecursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:

 • Oorsprong en doel van het Al en het leven
 • Natuur, mens en evolutie
 • Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
 • Het bouwplan van de kosmos
 • De mens als samengesteld wezen
 • De dood en daarna
 • Karma en reïncarnatie
 • Vrije wil
 • Mysteriescholen en inwijding
 • Het Pad

Download hier de flyer Inleiding in de Theosofie 2018. Handouts behorende bij deze cursus: CURSUS THEOSOFIE De 7 wereldtijdperken (9) CURSUS THEOSOFIE Een planeetketen (10)


Tweejarige meditatiecursus De Stem van de Stilte, studiejaar 1 (Nu aanmelden!)

Docente: Ineke Vrolijk
Data 2019: 12-01, 9-2, 9-3, 13-4, 11-5, 8-6
Tijd: zaterdagochtend, 11.00 - 13.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,- voor 6 bijeenkomsten.
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Op 12 januari 2019 starten we met een nieuwe twee-jarige meditatiecursus met als titel "De Stem van de Stilte". Het boekje De Stem van de Stilte zal als basis dienen voor deze cursus. Dit boekje bevat door mevrouw Blavatsky (een van de oprichters van de Theosofische Vereniging) vertaalde teksten uit het Boek van de Gulden Voorschriften. Deze teksten maken deel uit van dezelfde serie als de Stanza's die de basis vormen voor het boek De Geheime Leer.

Het boekje De Stem van de Stilte bestaat uit drie fragmenten, n.l.:

 1. De Stem van de Stilte
 2. De twee paden
 3. De zeven poorten

Deze drie fragmenten geven het hele proces weer van de mogelijkheden van het menselijk bewustzijn. Van de staat van Onwetendheid (Avidya) vanwaaruit we de wereld, gebeurtenissen en onszelf op dit moment waarnemen tot aan de volledig Ontwaakte staat van het menselijk bewustzijn met al z'n mogelijkheden. In de staat van Avidya blijven we ronddraaien in de stroom van het wereldgebeuren (Sansara of Samsara), de kringloop van bestaan, dood en weder­geboorte. Het is belangrijk om dit samsarische bewustzijn in ons dagelijks leven te leren kennen, waardoor er inzicht kan ontstaan in het functioneren van onze persoonlijkheid. Het is ook van belang dat we ons egocentrisch gedrag gaan doorzien waardoor de aanwezige kwaliteiten zuiver tot uitdrukking kunnen komen en hindernissen kunnen verdwijnen.

De drie fragmenten zullen als leidraad dienen voor onze meditaties opdat we leren de woorden ervan te belevendigen vanuit onze eigen ervaring en hierdoor toepasbaar te maken op ons dagelijks leven.

De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, oud-voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland. Ineke heeft een brede ervaring met Tibetaans-boeddhistische retraites en geeft meditatiecursussen binnen verschillende loges van de Theosofische Vereniging.

Bekijk hier de flyer Tweejarige meditatiecursus De Stem van de Stilte.


Studiegroep 'De Geheime Leer' voor gevorderden (open voor nieuwe deelnemers)

Docente: Ineke Vrolijk
Data 2018: 8-9, 13-10, 10-11, 8-12
Data 2019: 12-01, 9-2, 9-3, 13-4, 11-5, 8-6
Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,- voor 10 bijeenkomsten.
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Het boek De Geheime Leer is het belangrijkste werk van mevrouw H.P. Blavatsky (één van de oprichters van de theosofische vereniging). Dit boek behandelt geen geheimen zoals de titel doet vermoeden, maar geeft aanzet tot bestudering en contemplatie van zowel: het ontstaan van de kosmos als het ontstaan van de mens.

De commentaren in dit boek zijn gebaseerd op de Stanza’s uit het boek van Dzyan. Deze stanza’s worden beschouwd als oudste deel van een door de eeuwen heen beoefende en doorgegeven wijsheidstraditie. Er wordt gesproken over geheim, of beter: verborgen, omdat we deze ontstaansgeschiedenis van kosmos en mens niet alleen wetenschappelijk kunnen uitleggen, maar omdat dit dieper gaat dan woorden kunnen uitdrukken. Het laatste betekent dat we niet kunnen zeggen “zo is het”, of “dit is de waarheid”, maar dat we op zoek zijn naar datgene wat in en achter woorden verborgen is.

Download hier de flyer Geheime Leer voor Gevorderden.


Studiegroep Barborka: 'Het Goddelijk Plan' Deel II

Docent: Wim Leys
Data 2018: 30-09, 14-10, 11-11, 25-11 en 16-12
Data 2019: 3-3, 7-4, 28-4, 12-5, 2-6
Tijd: zondagmiddag, 15.00 - 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten:  € 25,- voor leden van de TVN, € 50,-voor niet-leden
Meer info: Wim Leys, tel. 06-33 74 00 08 of wimleys@ziggo.nl

Dit boek kan beschouwd worden als een gids voor een diepgaande studie van De Geheime Leer. Leerstukken betreffende cyclische evolutie, de grote kosmische wetten, de hiërarchische opbouw van het heelal, etc. worden behandeld en de onderlinge samenhang aangetoond. De moeilijke woorden - veelal Sanskriet - worden op een begrijpelijke wijze uitgelegd.

Geoffrey A. Barborka verstaat de kunst deze ingewikkelde leringen als het ware zichzelf te laten verklaren, zonder er een eigen mening of interpretatie aan toe te voegen.

Het Goddelijk Plan is voor € 22,50 (2 delen) verkrijgbaar in onze boekhandel, Tolstraat 154 te Amsterdam of aan te schaffen via de Webshop. Dit boek is ook in het Engels verkrijgbaar: The Divine Plan. Andere boeken van hem  zijn H.P. Blavatsky - Tibet and Tulku, The Mahatma's and their letters, The story of human evolution. Allen verkrijgbaar in onze boekhandel: Tolstraat 154, Amsterdam of via de Webshop van de TVN


Studiegroep Taimni: Een Weg tot Zelfontdekking

Deze studiegroep die bestaat uit leden van de Loge Den Haag, is het vervolg op die van vorig jaar, waarin het boek 'Een weg tot zelfontdekking' van Iqbal Taimni centraal staat.
Data 2018: 17-09, 15-10, 19-11, 3-12
Data 2019: worden later bekend gemaakt
Tijd: maandagavond, 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag

Een boek voor degenen die de oude occulte leer over de aard van de mens willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen.

Taimni gaat van theorie naar praktische toepassing - van de functies, de beheersing, de zuivering en het gevoelig maken van de fysieke en emotionele lichamen naar het “lagere” denken. Vandaar neemt hij ons stap voor stap mee door de ontwikkeling van het “hogere”denken, het “wijsheidslichaam” en tenslotte licht hij de rol van atma (geest) in ons leven nader toe. In het laatste deel onderzoekt hij de “onwerkelijke” wereld waarin we leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op de techniek van yoga.


Vervolg 2e jaar Mindfulness Meditatiecursus (beëindigd)

Docente: Ineke Vrolijk
Data 2018: 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december
Tijd: zaterdag, 11.00 - 13.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Meer informatie: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Dit is het vervolg van het tweede en laatste seizoen van de mindfulness meditatietraining zoals die binnen de spirituele tradities wordt beoefend. Als uitgangspunt wordt het meditatiediagram van H.P. Blavatsky gebruikt en de hierin genoemde verschillende aspecten van het bewustzijn. De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, die een brede ervaring heeft met Tibetaans-boeddhistische retraites en meditatiecursussen geeft binnen de verschillende loges van de TVN. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • fysieke sensaties, zintuiglijke waarnemingen. Hoe raken we thuis in ons lichaam, de basis voor onze aanwezigheid in deze wereld
 • primaire gevoelens van aantrekking, afstoting en neutraliteit
 • mentale en emotionele gesteldheid (mentale factoren)
 • onze gedachten en hun inhoud
 • mindful worden van dat deel van ons menselijk bewustzijn, dat voorbij gaat aan concepten

Mindfulness helpt ons te herkennen wat er in onszelf omgaat en hoe we de wereld om ons heen waarnemen, waardoor we inzicht en onderscheidingsvermogen ontwikkelen met betrekking tot ons eigen leven en het leven in het algemeen. Mindfulness meditatie traint ons aandachtig aanwezig te zijn in ieder moment en leert ons waar te nemen vanuit een ruimer perspectief.

Download hier de flyer Vervolg 2-jarige Mindfulness Meditatiecursus.