Theosofie is afgeleid van de Griekse woorden ‘theos’ en ‘sophia’ en betekent goddelijke wijsheid.
Deze eeuwenoude stroming moedigt de mens aan op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke kern van wetenschap, filosofie en religie.

Theosophical Society, founded 1875 by H.P. Blavatsky Colonel Henry Olcott, W. Q. JudgeDe Loge Den Haag, onderdeel van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN), biedt de mogelijkheid om via cursussen en samenkomsten de grote waarheden te ontsluieren, die verborgen zijn in mythen, legenden en religieuze verhalen. Er is ruimte om de onverklaarde natuurwetten en de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn, te onderzoeken. 

Theosofie kent geen dogma’s en biedt thema’s aan die als uitgangspunt kunnen dienen voor persoonlijke spirituele ontwikkeling. Ieder volgt hierbij zijn eigen unieke weg. Meer informatie over theosofie, de organisatie en de voordelen van het lidmaatschap is te vinden op de pagina Theosofie.

Cursussen en studiegroepen

Een van de doeleinden van de Theosofische Vereniging is het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
De Loge Den Haag biedt een aantal cursussen en studiegroepen aan, zoals de cursus Inleiding in de Theosofie, de Studiegroep De Geheime Leer en de tweejarige Mindfulness Meditatiecursus. Ga voor beschikbaarheid van plaatsen en informatie over inhoud, docenten en cursusdata naar de pagina cursussen.

Lezingen in de Loge Den Haag

De lezingen vinden plaats op maandagavond in het pand aan de Laan van Meerdervoort 1-A. De lezingen duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. In de loge bieden we u een gevarieerd programma aan, dat alle gebieden van de theosofie en verwante onderwerpen bestrijkt. Lezingen zijn gratis voor leden, niet-leden betalen € 6,-, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. Binnenkort maken wij het programma voor het nieuwe seizoen 2018-2019 bekend. Ga voor uitgebreide informatie naar de pagina Lezingen.

VOORZITTER

Jan Maarten Braak

tvndenhaag@gmail.com

SECRETARIS

Jaap Trouw
070 - 397 50 71
tvndenhaag@gmail.com

VICEVOORZITTER

Francine Rasenberg

tvndenhaag@gmail.com

BESTUURSLID

Annelies Moerel

tvndenhaag@gmail.com