Lichtfeest, theosofie Den Haag, Loge van de TVN

18 december: Lichtfeest voor leden van de Loge

Stilaan loopt het jaar ten einde. Deze tijd van het jaar kenmerkt zich door gebruiken, feesten en plechtigheden gebaseerd op gebeurtenissen in het verleden.

Het ritme van de natuur

Op het eerste gezicht lijken de kerkelijke tradities de toon aan te geven, maar als je kijkt naar het wezen ervan, dan zul je bemerken, dat het in feite gaat om de uitdrukking van het ritme van de natuur, van het levensritme ofwel de werking van de grotere kosmische orde.

Winter-zonnewende

In dit jaargetijde is de zon op weg naar haar meest zuidelijke punt. Op het Noordelijk Halfrond worden de dagen steeds korter, de nachten langer, de temperatuur daalt en de levenskracht trekt zich terug naar binnen. De zon staat drie dagen stil ten opzichte van de aarde. Het is midwinter, de winter-zonnewende.

24 december is de heilige avond, de Kerst-nacht, de gewijde nacht, in het Duits ‘Weihnachten’ genoemd. Vroeger werd deze nacht ook Moeder-nacht genoemd.

In deze nacht wordt het nieuwe licht geboren en wendt de levenskracht zich van binnen naar buiten. Het is het licht dat wedergeboren wordt. Het oude maakt plaats voor het nieuwe. Met Kerst en Nieuwjaar brengen de mensen goede wensen ofwel het nieuwe licht aan elkaar over.

Lichtfeest

In de Theosofische Vereniging vieren wij het Lichtfeest. Een korte ceremonie met kaarsen en muziek gevolgd door een verhaal en een gezellig samenzijn.

Het is tevens de sluiting van de eerste helft van het seizoen. We merken altijd hoe deze sfeervolle avond bijdraagt aan de onderlinge band. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn, want juist dát maakt het tot een mooie avond.

Een ontwikkeling van tovenaarsleerling tot ware magister

Op 20 november was Frank Tuinstra te gast in de Loge Den Haag om te vertellen over de esoterische achtergronden van het Sinterklaasfeest. De meeste mensen weten wel dat Sinterklaas niet uit Spanje komt, maar dat Sint Nicolaas de bisschop van Myra was, een stad in het huidige Turkije.

Germaanse oorsprong

Het was interessant om te horen dat er nogal wat verbanden zijn met de vroegere Germaanse feesten ter ere van de oppergod Wodan. Die reed door de hemel op zijn achtbenige paard Sleipnir met zijn metgezel Norwi en gooide cadeaus door de rookkanalen. Onze Sinterklaas traditie vertoont hiermee grote overeenkomsten.

Sinterklaas op de Wadden

Ook vertelde Frank over een alternatieve manier waarop Sinterklaas, tot op de dag van vandaag, gevierd wordt op de Waddeneilanden: Sunterklaas of Sunneklaas. In de straten lopen de mannen gemaskerd en verkleed als ‘Sunneklazen’, ‘Klaasomes’, ‘Sunderums’ of ‘Sunterklazen’ rond. Vrouwen en kinderen moeten binnenshuis blijven. Wie buiten komt krijgt ‘slaag’. De uitdaging is, om toch buiten te lopen en de mannen te ontwijken.

Kabbala en alchemie

Het is onmogelijk om hier alle details te noemen die Frank in zijn twee uur durende betoog naar voren heeft gebracht. Na het verklaren van alle symboliek met verwijzingen naar de Kabbala en de alchemie, heb ik in ieder geval een heel andere kijk gekregen op deze bijzondere traditie.

Sinterklaas staat voor het hogere bewustzijn, zwarte Piet is zwart van onreinheid en trekt het licht van de wijsheid aan. De mens verlangt ernaar het scheppend organisme te leren kennen en er een mee te worden. Een ontwikkeling van tovenaarsleerling tot ware magister.

Voor wie meer wil weten over Sinterklaas, zijn voertuig, zijn helpers en alle attributen zoals snoepgoed, roe en mijter, kan ik alleen maar adviseren een volgende lezing van Frank Tuinstra bij te wonen. Zeer de moeite waard!

Lezing 4 december: De Meesters en hun Activiteiten

Op maandagavond is Floris Methorst te gast in de Loge Den Haag. Het onderwerp van zijn lezing is ‘De meesters en hun activiteiten’.

De totstandkoming van de geschriften van Helena P. Blavatsky eind negentiende eeuw ging destijds met veel rumoer gepaard. Dat rumoer ontstond met name ook, omdat ‘De Geheime Leer’ op een buitengewoon ongewone manier is geschreven. 

Destijds wekte dat veel ongeloof, argwaan en wantrouwen. Dat was ook de reden waarom de Theosofische Vereniging in het begin van de vorige eeuw het bestaan van de werkelijke auteurs zoveel mogelijk verborgen hield.

Maar we zijn inmiddels een eeuw verder en de mensheid wellicht ook. Wie langs deze lijn de geschiedenis in duikt, komt fascinerende feiten tegen.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

 

 

19 november: 2e Krishnamurti Studiedag op het ITC

De mens, zijn bewustzijn en innerlijke transformatie – op het ITC in Naarden

Gezamenlijk project van het Internationaal Theosofisch Centrum, het Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven en de Theosofische Vereniging in Nederland.

Tijdens de eerste studiedag – 24 september – werd het terrein of de context verkend en werden begrippen verduidelijkt. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de rol van de mens in het kosmische proces en de diverse mensbeelden, met de nadruk op aspecten van het denken en de hindernissen die het denken kan veroorzaken om tot transformatie te komen.

Wie de eerste dag gemist heeft kan dat inhalen door de uitgebreide video van dit evenement te bekijken op het YouTube kanaal van het ITC : 1e Krishnamurti studiedag 24 september 2017

De tweede studiedag – 19 november – staat in het teken van de praktische aspecten van innerlijke transformatie. In de ochtend wordt een samenvatting gegeven van de eerste studiedag. In korte presentaties worden vervolgens praktische implicaties van de leringen aangegeven en wordt de meditatie van de middag voorbereid.

U kunt ook aan de tweede dag meedoen als u de eerste gemist heeft. Geef dit dan wel aan bij uw inschrijving, dan krijgt u de syllabus nog toegestuurd.

Zie voor verdere inschrijving en informatie de flyer Krishnamurti Studiedagen.

 

Lezing 20 november, Frank Tuinstra: Esoterische achtergronden van het Sinterklaasfeest’

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Over de spreker:
Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterietraditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriën en het alledaagse leven. Symboliek en folklore binnen de westerse cultuur krijgen daarmee een nieuw, verhelderend perspectief.

Met deze lezing wenden we ons hoofd af van de commercie, maatschappelijke onrust en van het wel of niet geloven in Sinterklaas: We richten onze blik op het Hart van het Sinterklaasfeest.

Wat betekenen al die eigenaardige Sinterklaasgebruiken en -symbolen, zoals letters, pepernoten, gedichten, en die man met die witte baard op zijn schimmel en zijn donkergekleurde knecht? En waarom eten we met Sinterklaas alleen staven van banket en nooit een krans???

Met hulp van wat bagage uit kabbala en alchemie gaan we een bijzondere werkzaamheid in de Sinterklaastraditie ontdekken, die we kunnen benutten om het feest heel anders te gaan ervaren.
Het wordt tot een inwijding die onze persoonlijkheid veredelt en ons helpt – met het Kerstfeest in zicht – boven onszelf uit te stijgen.

Lezing 231017 Loge Den Haag van de TVN, Helene Lammerding

Door een gebroken enkel moest ik (letterlijk) pas op de plaats houden…

Op maandag 23 oktober heeft Helene Lammerding een presentatie gehouden over ‘de Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn’. Helene heeft zich al vele jaren ontwikkeld en geschoold op diverse spirituele gebieden. De laatste jaren heeft ze ontdekt hoe ze contact kan maken met haar eigen lichaamsbewustzijn. Door een gebroken enkel werd ze gedwongen (letterlijk) pas op de plaats te houden, waardoor ze tijd kreeg bij zichzelf naar binnen te gaan en de thema’s die zich aandienden onder ogen te zien. Ze kreeg de inspiratie om op een nieuwe manier te kijken naar gezondheid en een methode te ontwikkelen om tot Heelheid te komen.

Je kunt met je lichaamsbewustzijn in contact komen en er vragen aan stellen. Het kent al onze ervaringen, talenten, maar ook de pijnplekken die we allemaal hebben. Je kunt vragen stellen waarop met ja of nee geantwoord kan worden. Je spreekt af wat je voelt of hoort bij ja en wat bij nee. Door verder te vragen kun je ontdekken waar/wanneer de oorzaak ontstond. En kan de heling plaatsvinden.

Helene liet zien hoe het in de praktijk werkt door bij een paar mensen ter plekke een klacht te behandelen, de oorzaak boven tafel te krijgen en op te ruimen.

Het was een bijzondere en interessante avond. Dank je wel Helene!

Voor meer info: zie Helene’s website www.heelzijn.nl

Foto’s: Wiets Burcksen-van Essen. Meer foto’s ziet u in het bericht op onze Facebookpagina.

Maandag 6 november: Gespreksavond voor leden

Op 6 november zijn alle leden van de Loge Den Haag van harte welkom om in een gezellige setting met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons allen bezighouden op het gebied van theosofie en spiritualiteit in het algemeen.

Natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor alle aangelegenheden die met het reilen en zeilen van de vereniging te maken hebben. De voorzitter zal een update geven over de onderwerpen die de vorige keer aan bod zijn gekomen.

We zijn benieuwd naar ideeën en verbeterpunten die jullie hebben om nog meer mensen kennis te kunnen laten maken met de theosofie via de Loge Den Haag.

Tot 6 november!

 

 

 

Helene Lammerding De wijsheid van het Lichaamsbewustzijn 231017, Loge Den Haag TVN

Lezing 23 oktober, Helene Lammerding: De Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn

De Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn, Helene Lammerding, lezing Loge Den Haag TVNAanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Helene Lammerding. studeerde klassieke homeopathie (scriptie Tropische Ziekten), kunstzinnige vorming en imaginatietherapie, waaronder de basisvaardigheden Hypnotherapie. Ook volgde ze de opleiding Familieopstellingen bij Wolfgang Könighaus van 2001-2007. Samen met hem heeft ze de seminars ‘Nederlands Indië’ opgezet en hierdoor kunnen ervaren welke impact haar jeugdjaren op haar leven gehad hebben. Sinds 2001 is ze ook NLP-practitioner.

In deze lezing doet Helene Lammerding verslag van haar ervaringen met het Lichaamsbewustzijn. Sinds juni 2015 heeft ze doorlopend in contact gestaan met haar Lichaamsbewustzijn en er een goede relatie mee opgebouwd. Het Lichaamsbewustzijn is al levenslang, dus al onze levens bij ons; het kent ons verleden, heden en toekomst. Het zal ons iedere keer pakketjes aanbieden om naar te kijken. Aan ons de keus om ermee aan de slag te gaan.

Stress, conflicten en trauma’s veroorzaken vervuiling in onze cellen, omdat we niet geleerd hebben de emoties, die hierdoor opgeroepen worden, te verwerken. Met hulp van ons Lichaamsbewustzijn kunnen we onze cellen bevrijden van alle onverwerkte emoties. In dit opschoningsproces gaat het om leegmaken, loslaten en vergeven.

Download hier uitgebreide achtergrondinformatie over alle lezingen en films van het seizoen 2017-2018 of ga naar de pagina lezingen.

Dr. Rico Sneller, lezing Synchroniciteit in de westerse filosofie. Loge Den Haag TVN

Een synchronistische ervaring; we voelen ons betrokken bij een ‘groter’ iets

Op 9 oktober j.l. hield Dr. Rico Sneller een lezing over Synchroniciteit, het ‘betekenisvolle toeval’, een samenloop van omstandigheden waar men geen directe oorzaak (=lineaire causaliteit) voor kan vinden. We kennen allemaal wel dingen die ‘toevallig’ zijn: ik denk aan Piet en er wordt opgebeld, het is Piet. Maar ook belangrijke dingen, zoals bijvoorbeeld de uitvinding van vuur of van het wiel zijn ongeveer gelijktijdig uitgevonden op verschillende plaatsen ter wereld. Ook de wording van religies en filosofieën ging op diverse plekken ter wereld min of meer gelijktijdig: Boeddha, Confucius, Lao Tze, de oudtestamentische profeten, Socrates. Volgens Jung vallen ook bijzondere bewustzijnstoestanden eronder, zoals helderziendheid, voorschouw, paranormale ervaringen. Ook hier is immers geen verband te vinden tussen wat zich voordoet en een aanwijsbare oorzaak.

Dr. Rico Sneller, lezing Synchroniciteit in de westerse filosofie. Loge Den Haag TVNEen synchronistische ervaring wordt meestal als zinvol ervaren; we voelen ons betrokken bij een ‘groter’ iets. De ervaarder is niet gericht op ‘hoe komt dat’ of ‘waardoor’, maar op ‘wat gebeurt er’.

Synchroniciteit maakt het mogelijk vast te houden aan een groter geheel, zonder dat het verstikkend is. Beelddenken kan daarbij behulpzaam zijn. We moeten dan wel kijken naar onze opvattingen over de begrippen Natuur, Bewustzijn en Taal.

Als we naar Natuur kijken als een ‘ding’ dat ‘ afgerond, gedefinieerd’ is, dan sluiten wij bewustzijn uit. Bewustzijn wordt standaard vaak gezien als rationeel/empirisch, maar er zijn meerdere vormen/lagen van bewustzijn. Filosoof Carl du Prel (1839-1899) ‘voorzag’ bewustzijn van een ‘schuifregelaar’ tussen de verschillende bewustzijnstoestanden. Ook Taal is een veelzijdig instrument. Het heeft voor de spreker vaak betekenis op basis van voorafgaande ervaringen en zelfs generaties. Verschillende zaken hebben hun eigen taal. Wetenschappelijke taal wil bewijzen en verklaren; Poëzie ontstaat, het komt tot je, die taal wordt niet ‘bedacht’.

Wetenschap is dus moeilijk toepasbaar op synchroniciteit; het ontglipt eraan. We kunnen het zien als de verhouding van de ziel tot het grotere geheel. Alles is met alles verbonden. Synchroniciteit laat ons dat op een mooie manier zien.

foto’s door Wiets Burcksen-van Essen

11 november: De opera ‘Parsival’ van Richard Wagner

Parsifal door de Nederlandse Opera, foto Monika Rittershaus en Ruth Walz

Op 11 november is de Najaarsdag van de TVN op het landgoed van de International Theosophical Society (ITC) in Naarden.

Maarten Zweers zal op deze dag spreken over de opera ‘Parsifal’ van Richard Wagner. Deze opera vormt de afsluiting van zeven muziekdrama’s, die samen de gehele bewustzijnsontwikkeling van de mensheid beschrijven.

Niet eerder is ons menselijke bestaan in zo’n groot mythisch-historisch perspectief geplaatst. Nergens is de samenhang tussen de ontwikkeling van Moeder Aarde en die van de mens zo nadrukkelijk beschreven.

In de Theosofia van september staat een interview met Maarten Zweers.

Voor meer informatie en inschrijven voor deze bijzondere dag, download u hier de flyer TVN Najaarsdag 11 november 2017: De opera ‘Parsifal’ van Richard Wagner