NIEUW: Wegwijs worden in de I Tjing, start 24 maart 2018!

Data: zaterdag 24 maart 2018, 7 april 2018, 28 april 2018
Tijd: 13.30 - 17.00 uur | Docent: Guido Lamot
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 105,- voor 3 bijeenkomsten, inclusief cursusmateriaal en een unieke set I Tjing-kaarten van eigen ontwerp.
Aanmelden: Jaap Trouw, 070-397 50 71 | tvndenhaag@gmail.com
Meer info: Guido Lamot, 035–588 52 25 | guidolamot@gmail.com

Op 11 september 2017 gaf Guido Lamot in onze Loge een lezing over de I Tjing. Op verzoek van vele aanwezigen die aangaven zich graag verder te willen verdiepen in deze interessante materie, start op 24 maart 2018 een cursus Wegwijs worden in de I Tjing met Guido Lamot.

De I Tjing is het oud-Chinese Boek der Veranderingen. Het werd eeuwen in hofkringen gebruikt als raadgever. Het geeft de krachten aan die werkzaam zijn om iets ten goede te laten veranderen. Zo vormt het een kompas om onszelf beter in het dagelijks leven te kunnen oriënteren, de juiste weg te bewandelen of overtuigender te beslissen in het maken van keuzes. De I Tjing geeft aan wat je kunt veranderen, hoe, waar en wanneer, het is daarom heel praktisch en draagt een universele wijsheid in zich die de tijd trotseert.

De I Tjing biedt concreet advies in privé- en werksituaties. Je krijgt inzicht hoe de eerstvolgende stap op je weg er uit gaat zien, als je erom vraagt op de juiste manier. Je leert om jezelf en anderen beter te begrijpen waardoor je handelen in het dagelijks leven evenwichtiger wordt. De studie omvat 3 dagdelen waarbij drie fasen worden doorlopen:

Fase 1  Basis: Begrip en gebruik

 • Opbouw van de 64 hexagrammen.
 • Uitleg van de 8 trigrammen.
 • Oefenen in de juiste vragen stellen.
 • Eenvoudige raadpleging met munten, kaarten of pc.
 • Begrijpen van I Tjing-antwoorden.

Fase 2 Proces: Groeipaden, actiepatronen en legsystemen

 • Gebruik van de I Tjing zonder te orakelen.
 • Persoonlijke groei volgens plan: Hoe kom ik bv. van A naar E en wat zijn de tussenliggende stappen?
 • Betekenis van veranderlijke lijnen, opdrachten en actiepatronen.
 • Selectie van een kaartlegsysteem dat past bij de situatie.

Fase 3 Visie: Dieper inzicht en interpretatie

 • Ontwikkelen van neutraliteit, onderscheidingsvermogen en schouwen.
 • Inzicht in krachtenvelden, gunstig en ongunstige.
 • Symboliekverklaringen
 • Oefenen van de nodige vertaalslag.
 • Ontwerpen van metaforen, meditaties en spreuken bij I Tjing-tekens ter verinnerlijking.
 • Associaties maken bij het oerbeeld van een trigram.
 • Acht trigrammen zien in een pa kwa of mandala.

Download hier de complete cursusomschrijving Wegwijs worden in de I Tjing.


Inleiding in de Theosofie (deze groep is vol)

Docent: Wim Leys
Data: 8-10-2017, 22-10-2017, 5-11-2017, 26-11-2017,
10-12-2017
Tijd: zondagmiddag, 15.00 - 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 30,- voor vijf bijeenkomsten, inclusief materiaal.
Aanmelden: Wim Leys, tel. 06-33 74 00 08 of wimleys@ziggo.nl

Wie aan een studie van de Theosofie begint krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben. In deze introductiecursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:

 • Oorsprong en doel van het Al en het leven
 • Natuur, mens en evolutie
 • Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
 • Het bouwplan van de kosmos
 • De mens als samengesteld wezen
 • De dood en daarna
 • Karma en reïncarnatie
 • Vrije wil
 • Mysteriescholen en inwijding
 • Het Pad

Download hier de flyer Inleiding in de theosofie 2017.
Handouts behorende bij deze cursus:
CURSUS THEOSOFIE De 7 wereldtijdperken (9)
CURSUS THEOSOFIE Een planeetketen (10)


Leesgroep 'Danielle Audoin - Een Benadering van Theosofie' (deze groep is vol)

Een benadering van theosofie, Danielle AudoinBegeleider: Wim Leys
Tijd: zondagmiddag, 15.00 - 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag

De schrijfster van ‘Een benadering van Theosofie’, mevrouw Danielle  Audoin, was jaren lang lid van de Franse afdeling. Zij was juriste en gaf ook muzieklessen. Na haar pensionering heeft zij zich toegelegd op theosofisch werk en hield zij in Europa vele lezingen.

‘Een benadering van Theosofie’ is ook in boekvorm uitgegeven.

 

De theosofische literatuur omvat een uitgebreid gebied en belicht eeuwenoude vragen aangaande mens, universum en God. Danielle licht op theosofische wijze toe dat de mens als wezen uit verschillende lagen van bewustzijn bestaat.

Stap voor stap laat zij zien dat er een oneindig aantal mogelijkheden bestaat om het bewustzijn te ontplooien, beginnend met de eerste stap op weg naar zelfkennis.


Studiegroep 'De Geheime Leer' voor gevorderden (open voor nieuwe deelnemers)

Docente: Ineke Vrolijk
Data: 23-9-2017, 14-10-2017, 11-11-2017, 9-12-2017, 13-1-2018,
10-2-2018, 10-3-2018, 14-4-2018, 12-5-2018, 9-6-2018
Tijd: zaterdagmiddag, 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,- voor 10 bijeenkomsten.
Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Het boek De Geheime Leer is het belangrijkste werk van mevrouw H.P. Blavatsky (één van de oprichters van de theosofische vereniging). Dit boek behandelt geen geheimen zoals de titel doet vermoeden, maar geeft aanzet tot bestudering en meditatie van zowel: het ontstaan van de kosmos als het ontstaan van de mens.

De commentaren in dit boek zijn gebaseerd op de Stanza’s uit het boek van Dzyan. Deze stanza’s worden beschouwd als oudste deel van een door de eeuwen heen beoefende en doorgegeven wijsheidstraditie. Er wordt gesproken over geheim, of beter: verborgen, omdat we deze ontstaansgeschiedenis van kosmos en mens niet alleen wetenschappelijk kunnen uitleggen, maar omdat dit dieper gaat dan woorden kunnen uitdrukken. Het laatste betekent dat we niet kunnen zeggen “zo is het”, of “dit is de waarheid”, maar dat we op zoek zijn naar datgene wat in en achter woorden verborgen is.

Download hier de flyer Geheime Leer voor Gevorderden.


Studiegroep 'Esoterie - D. Reigle, The Doctrine of Svabhāva or Svabhāvatā and the Questions of Anātman and Śūnyatā

David Reigle

Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers! Aanmelden kan via tvndenhaag@gmail.com .

Data 2017: 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Data 2018: 29-01, 26-02, 16-04, 28-05
Tijd: maandagavond, 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag

David Reigle (geboren 22-8-1952) is een Amerikaans schrijver en een onafhankelijke wetenschapper op het gebied van Sanskriet geschriften uit India en de Tibetaanse vertalingen daarvan. Hij heeft geschreven over de de boeddhistische Kālacakra leer en publiceerde over zijn onderzoek naar de in de Theosofie geaccepteerde bronboeken. Deze boeken zijn de Boeken van Kiu-te, oftewel rGyud-sde, de Tibetaans boeddhistische tantra’s en het zogenaamde Boek van Dzyan.

Deel 2 (start 13 november 2017, open voor nieuwe deelnemers)
D. Reigle, The Doctrine of Svabhāva or Svabhāvatā and the Questions of Anātman and śūnyatā.

Studiegroep Esoterie David ReigleDe studiegroep esoterie zal zich in november buigen over een nieuw artikel. Dit betreft een fundamenteel leerstuk van het Boek Dzyan; H.P. Blavatsky noemt het in haar boek De Geheime Leer: "svabhāvat".

Het artikel van D. REIGLE, The Doctrine of Svabhāva or Svabhāvatā and the Questions of Anātman and śūnyatā, is met een toegevoegd voorwoord als hoofdstuk tien opgenomen in: David and Nancy REIGLE, Blavatsky's Secret Books, pp. 106-107-132 plus vijf bladzijden eindnoten.
Lees meer op deze website.


Deel 1 (inmiddels afgerond)
Over de vermeende Tibetaanse Bron van Alice Bailey’s Geschriften door David Reigle' Bij deze studiegroep gaan we in op de inspiratie uit Tibetaanse bronnen van een aantal boeken van Alice Bailey.

Alice Ann Bailey (16-6-1880 tot 15-12-1949) was een schrijfster over theosofische onderwerpen en veelomvattende esoterische gedachten, zoals meditatie, genezing, spirituele psychologie, het lot van naties en voorschriften voor de algehele samenleving. Zij beschreef het merendeel van haar werk als telepathisch aan haar gedicteerd door een Meester van Wijsheid, beschreven als 'De Tibetaan' of met zijn initialen 'D.K.' (later geïdentificeerd als Djwal Khul).


2e jaar Mindfulness Meditatiecursus (alleen deelnemers met ervaring met vipassana o.i.d.)

Docente: Ineke Vrolijk
Data: 23-9-2017, 14-10-2017, 11-11-2017, 9-12-2017, 13-1-2018, 10-2-2018, 10-3-2018, 14-4-2018, 12-5-2018, 9-6-2018
Tijd: zaterdag, 11.00 - 13.30 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: leden € 25,-, niet-leden € 50,- voor 10 bijeenkomsten. Aanmelden: L. van Rijn, 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl

Nieuwe deelnemers worden in beginsel niet meer toegelaten, maar er kan een uitzondering worden gemaakt voor mensen die ervaring hebben met vipassana o.i.d.
Dit is het tweede en laatste seizoen van de mindfulness meditatietraining zoals die binnen de spirituele tradities wordt beoefend. Als uitgangspunt wordt het meditatiediagram van H.P. Blavatsky gebruikt en de hierin genoemde verschillende aspecten van het bewustzijn. De cursus wordt gegeven door Ineke Vrolijk, die een brede ervaring heeft met Tibetaans-boeddhistische retraites en meditatiecursussen geeft binnen de verschillende loges van de TVN. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • fysieke sensaties, zintuiglijke waarnemingen. Hoe raken we thuis in ons lichaam, de basis voor onze aanwezigheid in deze wereld
 • primaire gevoelens van aantrekking, afstoting en neutraliteit
 • mentale en emotionele gesteldheid (mentale factoren)
 • onze gedachten en hun inhoud
 • mindful worden van dat deel van ons menselijk bewustzijn, dat voorbij gaat aan concepten

Mindfulness helpt ons te herkennen wat er in onszelf omgaat en hoe we de wereld om ons heen waarnemen, waardoor we inzicht en onderscheidingsvermogen ontwikkelen met betrekking tot ons eigen leven en het leven in het algemeen. Mindfulness meditatie traint ons aandachtig aanwezig te zijn in ieder moment en leert ons waar te nemen vanuit een ruimer perspectief.
Download hier de flyer 2-jarige Mindfulness Meditatiecursus


Studiegroep Barborka: 'Het Goddelijk Plan' (deze groep is vol)

Docent: Wim Leys
Data 2017: 17-9, 15-10, 29-10, 12-11 en 3-12
Data 2018: 18-2, 11-3, 8-4, 29-4 en 13-5
Tijd: zondagmiddag, 15.00 - 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: Gratis voor leden van de Loge Den Haag, € 25,- voor leden van de TVN, € 50,-voor niet-leden
Meer info: Wim Leys, tel. 06-33 74 00 08 of wimleys@ziggo.nl

Dit boek kan beschouwd worden als een gids voor een diepgaande studie van De Geheime Leer. Leerstukken betreffende cyclische evolutie, de grote kosmische wetten, de hiërarchische opbouw van het heelal, etc. worden behandeld en de onderlinge samenhang aangetoond. De moeilijke woorden - veelal Sanskriet - worden op een begrijpelijke wijze uitgelegd.

Geoffrey A. Barborka verstaat de kunst deze ingewikkelde leringen als het ware zichzelf te laten verklaren, zonder er een eigen mening of interpretatie aan toe te voegen.

Download hier de flyer Studiegroep Barborka.

Het Goddelijk Plan is voor € 22,50 (2 delen) verkrijgbaar in onze boekhandel, Tolstraat 154 te Amsterdam of aan te schaffen via de Webshop. Dit boek is ook in het Engels verkrijgbaar: The Divine Plan. Andere boeken van hem  zijn H.P. Blavatsky - Tibet and Tulku, The Mahatma's and their letters, The story of human evolution. Allen verkrijgbaar in onze boekhandel: Tolstraat 154, Amsterdam of via de Webshop van de TVN


2e jaar Studiegroep Taimni: 'Een Weg tot Zelfontdekking' (deze groep is vol)

Deze studiegroep die bestaat uit leden van de Loge Den Haag, is het vervolg op die van vorig jaar, waarin het boek 'Een weg tot zelfontdekking' van Iqbal Taimni centraal staat.
Data 2017: 02-10, 30-10, 27-11
Data 2018: 15-01, 12-02, 19-03, 30-04 en 11-06
Tijd: maandagavond, 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag

Een boek voor degenen die de oude occulte leer over de aard van de mens willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen.

Taimni gaat van theorie naar praktische toepassing - van de functies, de beheersing, de zuivering en het gevoelig maken van de fysieke en emotionele lichamen naar het “lagere” denken. Vandaar neemt hij ons stap voor stap mee door de ontwikkeling van het “hogere”denken, het “wijsheidslichaam” en tenslotte licht hij de rol van atma (geest) in ons leven nader toe. In het laatste deel onderzoekt hij de “onwerkelijke” wereld waarin we leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op de techniek van yoga.